Folgende Lehrerinnen und Lehrer unterrichten zur Zeit an unserer Schule:

Name: Klassenlehreramt: Unterrichtsfächer:
Angenendt, Karen   Förderunterricht
Bala, Petra 8c E, Ku, PP
Bartsch, Elisabeth   Förderunterricht
Becker, Dorothee 8b D, Bi, Tx
Bockisch, Ralf 5a D, Bi, Ch, Sp
Bruckwilder, Elisabeth 6a D, KR, Ku
Bußmann, Sabine 6b D, Bi, ER, Ge, Ek
Drung, Benita 9b M, Ph, AW, PP
Friese, Monika 5b  D, E, Mu
Gerritsen, Horst   M, KR, Ku
Gerritzen-Joosten, Gertrud 9a M, D, Bi, Ge,
Dr. de Groot, Klaus   M, Ch, Ph, Ge
Herbst, Bernhard 10a1 D, KR, AW
Heyer, Regine 7a E, Ku
Hückelheim, Martin   M, Bi, Sp
Kirchner, Dietmar   M, D, Ph, AT
van de Loo, Albert   E, M, Ek, Ge
Moehlmann, Claudia 7b D, Sp, AW, Ek, Ge
Peus, Veronika   Bi, AH
Reinders, Marie-Theres 8a M, AW, Ge,  Ku 
Riemenschneider, Tilman 9c M, E, AW, Ge
Steinkamp, Lisa   M, ER
Übelacker, Uwe 10a2, BUS D, Ge, Ek,Sp
Voß, Monique 8c M, ER, Tx, Sp
Welz, Jürgen   M, Sp
Wenning, Thomas 8c M, Ge, Ek, AW
Wienecke, Ute 10b E, D, Ge, Ek, AW
Winkendick-Ising, Brigitte   Sp
Zürn-Renger, Werner   Ch, Bi